Tư vấn khác hàng

 Đặt tên thương hiệu: Truyền thông thương hiệu bắt đầu từ cái tên. Tên thương hiệu phải dễ nhớ, dễ gọi làm cho việc truyền thông đến tai người nghe ấn tượng khó quên. Cái tên nói lên tất cả.

Logo: Được xem là giao diện chính của hệ thống nhận diện thương hiệu, đó là cách “ngắn nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất ” đến và ở lại trong tâm trí người tiêu dùng. Logo có 2 xu hướng bằng hình, chữ, hoặc phối hợp với nhau.

 Khẩu hiệu (slogan): slogan được hiểu như là khẩu hiệu thương mại của một công ty. Slogan thường được coi là một phần tài sản vô hình của công ty dù rằng nó chỉ là một câu nói.


Thiết kế sản phẩm: kết cấu, màu sắc, hoàn thiện sản phẩm

Marketing, bán hàng, nhãn hàng, kết nối xúc tiến thương mại.

Sở hữu trí tuệ: Sở hữu trí tuệ, hay có khi còn gọi là tài sản trí tuệ, là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó có thể là tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, v.v...

Next
This is the most recent post.
Older Post