THIẾT KẾ

o LOGO: 
Các gói dịch vụ như: Gói tiêu chuẩn; Gói bạc; Gói vàng; Gói bạch kim.


o HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU:
GÓI TIÊU CHUẨN: Bao gồm 6 hạn mục cơn bản: 
- Name card
- Giấy tiêu đề
- Phong bì lớn/nhỏ
- folder
- Banner
- 1 trang quảng cáo trên tạp chí A4

GÓI VÀNG: Bao gồm 10 hạn mục: 
- Name card
- Giấy tiêu đề
- Phong bì lớn/nhỏ
- folder
- Banner
- 1 trang quảng cáo trên tạp chí A4
- Brochure
- Leaflet
- Đồng phục
- Standee

GÓI BẠCH KIM: Bao gồm 12 hạn mục:
- Name card
- Giấy tiêu đề
- Phong bì lớn/nhỏ
- folder
- Banner
- 1 trang quảng cáo trên tạp chí A4
- Brochure
- Leaflet
- Đồng phục
- Standee
- Bao bì (2 mẫu)
- Nhãn hàng (2 mẫu)


o THIẾT KẾ BAO BÌ:
- Giấy, cartton, nhựa, các vật liệu khác
o NHÃN HÀNG:
- Giấy, decal, nhựa, kim loại

o THIẾT KẾ KHÁC:
- Gian hàng triển lãm, showroom, e.catalogue – TVC – quà tặng
- Các chiến dịch quảng cáo, e.marketing, Sự kiện, Radio, TV - talkshow
- Web site.


- Chụp hình sản phẩm trong nhà và ngoài trời.